Bölüm Danışma Kurulu
BÖLÜM DANIŞMA KURULU
 
Nil BAYDAR
Daire Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı
 
Eftal KİRAZ
Müdür Vekili, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü
 
Prof. Dr. Ufuk KOCABAŞ
Bölüm Başkanı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü