Kalite
Form Adı Form No Revizyon Tarihi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Yıl İçi Ders Yoklama Listesi FR-1542 03.07.2019
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Toplantı Tutanağı FR-1549 15.08.2019
Kültür Varlıklarını Araştırma ve İnceleme İzin Başvuru Formu FR-1559 20.09.2019
Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Etkinlik - Toplantı Tutanağı FR-1604 10.03.2020
Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Başvuru Formu FR-1632 20.04.2021
Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik Formu FR-1633 25.06.2020
Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Akademik Personel Memnuniyet Anketi FR-1686 08.02.2021
Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dış Paydaş Memnuniyet Anketi (İşveren) FR-1687 08.02.2021
Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi FR-1688 08.02.2021
KVKO Bölümü Lisans Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu FR-1788 21.09.2022
KVKO Bölümü Lisans Bitirme Çalışması Teslim Formu FR-1789 21.03.2022
KVKO Bölümü Duvar Resmi-Mozaik-Taş Atölyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Beyan Formu FR-1844 12.04.2023
KVKO Bölümü Metal Atölyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Beyan Formu FR-1845 12.04.2023
KVKO Bölümü Pişmiş Toprak-Cam Atölyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Beyan Formu FR-1846 12.04.2023
KVKO Bölümü Kalemişi Atölyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Beyan Formu FR-1848 12.04.2023
Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Uygulama Esasları DD-065 19.03.2021
KVKO Bölümü Lisans Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu KL-057 21.03.2022
Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Koruma Lab. Çalışma ve Güvenlik Kuralları TL-292 20.01.2020
KVKO Bölümü Analog Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (WISD) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-300 13.10.2020
KVKO Bölümü Hassas Terazi (RADWAG) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-301 13.10.2020
KVKO Bölümü Hassas Terazi (PRECISA) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-302 13.10.2020
Mimarlık Fakültesi KVKO Bölümü Atölye Kuralları TL-305 22.02.2021
KVKO Bölümü Etüv (Nüve) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-319 23.06.2021
KVKO Bölümü Kül Fırını (Elektro-Mag) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-320 23.06.2021
KVKO Bölümü 50 kN Kapasiteli Nokta Yükleme Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı TL-321 23.06.2021
KVKO Bölümü Vakum Pompası (Rocker) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-322 23.06.2021
KVKO Bölümü Titreşimli Elek Sallayıcı (Retsch) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-323 11.08.2021
KVKO Bölümü Çeker Ocak Kullanım ve Bakım Talimatı TL-324 11.08.2021
KVKO Bölümü Stereo Mikroskop (Bel) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-325 11.08.2021
KVKO Bölümü pH/°C/ EC/TDS Metre (Hanna) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-326 11.08.2021
KVKO Bölümü Mobil Toz Toplayıcı (Bomaksan Tofil Pro) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-331 27.10.2021
KVKO Bölümü Polarizan Mikroskop (Bel) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-332 4.11.2021
KVKO Viskozimetre (AND-SV-10) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-333 4.11.2021
KVKO Bölümü Saf Su Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı TL-334 4.11.2021
KVKO Bölümü El Motoru (Gravür ve Taşlama Aleti) Kullanım Talimatı TL-365 11.04.2023
KVKO Bölümü Mobil Toz Toplayıcı (Ünalsan) Kullanım ve Bakım Talimatı TL-366 11.04.2023