Hedefler

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü aşağıdaki nitelikleri taşıyan meslek insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir:

 

Mesleğini uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım alanı ile bu alanı destekleyen arkeoloji, müzecilik, sanat tarihi ve mimarlık tarihi alanlarındaki kuramsal/kavramsal bilgileri algılayabilme ve uygulama yapabilme,

 

Yasalara ve etik değerlere saygı: Alanı ile ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütebilmek için ulusal ve uluslararası ölçekte yürürlükte olan mevzuata, bilimsel ilkelere, standartlara ve meslek etiği değerlerine uygun davranabilme,

 

Analitik düşünebilme: Alanındaki belgeleme, koruma-onarım, analiz çalışmalarını geleneksel ve çağdaş yöntemleri araştırarak, karşılaştırma yaparak ve sorgulayarak gerçekleştirebilme,

 

Disiplinlerarası çalışabilme: Fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanat alanındaki ilgili disiplinlerle iş birliği içinde çalışmalarını gerçekleştirebilme,

 

Süreç yönetimini başarabilme: Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak kültür varlıklarının sorunlarını tespit edebilme, yorumlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve bu doğrultuda projeler hazırlayabilme,

 

Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojileri kullanabilme,

 

Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla iş birliklerini sürdürebilme.