Tanıtım

 

Türkiye’de “kültür varlıklarını koruma ve onarım” alanındaki eğitim ağırlıklı olarak, Mimarlık Fakültelerinde oluşturulan taşınmaz kültür varlıklarına yönelik lisansüstü “Restorasyon” programları ile Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan iki yıllık “Mimari Restorasyon” ve “Restorasyon-Konservasyon” ön lisans programları kapsamında sürdürülmektedir.

Son yıllarda ülkemizde kültür varlıklarının korunması ve onarımı konusunda eğitim veren lisans programları Edebiyat, Fen-Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde açılmaya başlamıştır. Bu programlarda verilen eğitim, ağırlıklı olarak taşınır kültür varlıklarının koruma ve onarımı konusundadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan “Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü”, hem taşınır hem de taşınmaz kültür varlıklarının korunması alanında eğitim verecek dört yıllık bir lisans programıdır.

Bölümün temel çalışma alanları; taşınır kültür varlıklarınının, sanat eserlerininin ve taşınmaz kültür varlıklarınının belgelenmesi, bunları tehdit eden mevcut ve muhtemel yıpratıcı etmenleri, bozulmaları teşhis ederek uygun koruma ve onarım (konservasyon ve restorasyon) yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

 

Bölümümüz, vizyonu ve misyonu doğrultusunda oluşturulan eğitim planının yanı sıra, bilimsel araştırma ve uygulama projeleri, yayın, bilimsel toplantı vb. faaliyetleri ulusal ve uluslararası ilkeler ve temel yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Mezunlarımız “Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım” lisans derecesine hak kazanacaklar, “Konservatör - Restoratör” unvanı alacaklardır.

                         

Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Sunumunu Görmek İçin Tıklayınız.