Tarihçe

 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında lisans düzeyinde eğitim vermek; ulusal ve uluslararası ilkeler, yasal düzenlemeler ve mesleki etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek ve bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan meslek elemanlarını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun 13.05.2015 tarihli toplantısında Bölümün açılmasına karar verilmiştir. Bölümümüz ilk kez 2018-2019 eğitim yılında öğrenci kabul etmiştir.