Öğrenci Temsilciliği

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğrenci Temsilcisi:

Zehra GÜNDOĞDU / İletişim: zehra.gundogdu@std.yildiz.edu.tr